Jeu de Boules vereniging De Stetters
Een sportieve en gezellige vereniging.

Sfeer proeven? Bekijk de foto-impressie.

Proef de sfeer van deze gezellige vereniging.
Na het downloaden nog even op het bestandklikken, en dan achterover leunen.
Mijn diavoorstelling-1.wmv (35.43MB)
Proef de sfeer van deze gezellige vereniging.
Na het downloaden nog even op het bestandklikken, en dan achterover leunen.
Mijn diavoorstelling-1.wmv (35.43MB)

De contributiebedragen, en de afdracht aan de NJBB:

Contributie per kalenderjaar - te voldoen na ontvangst van de factuur  is voor 2020:

Voor volwassen leden € 72.50 per volledig kalenderjaar. Dit is inclusief bijdrage NJBB. Er is geen aparte C en W licentie meer.

Voor jeugdleden tot 18 jaar Donateurs betalen minimaal € 25,00 per jaar.

Lid worden of donateur door aanmelding bij de secretaris van de vereniging (zie organisatie). Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Adspirant-leden kunnen twee maanden proefdraaien om te zien hoe mooi jeu de boules of petanque is. Nog geen deelname aan toernooien maar wel aan recreatief boulen.

Let op!

De opzeggingen moeten bij het secretariaat uiterlijk 30 november van het betreffende jaar binnen zijn.
Doorgeven aan secretaris@stetters.nl. De functie van secretaris is vacant.  Schriftelijk of telefonisch. Per e-mail mag ook. Mail naar: secretaris@stetters.nl

Secretariaat postadres:

Van Haerlemlaan 31A, 1901JM Castricum