Jeu de Boules vereniging De Stetters
Een sportieve en gezellige vereniging.

Sfeer proeven? Bekijk de foto-impressie.

Proef de sfeer van deze gezellige vereniging.
Na het downloaden nog even op het bestandklikken, en dan achterover leunen.
Mijn diavoorstelling-1.wmv (35.43MB)
Proef de sfeer van deze gezellige vereniging.
Na het downloaden nog even op het bestandklikken, en dan achterover leunen.
Mijn diavoorstelling-1.wmv (35.43MB)

De contributiebedragen, en de afdracht aan de NJBB:

Contributie per kalenderjaar - te voldoen na ontvangst van de factuur  is voor 2018:

Voor volwassen leden € 52,- per volledig jaar, of € 4,50 per maand als men tussentijds lid wordt.

Voor jeugdleden tot 18 jaar € 26,- per jaar, of  € 2,25 per maand voor een gedeelte van het jaar.

Daarnaast is de vereniging lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond en draagt zij per volledig jaar per lid licentiekosten af aan de NJBB. Deze kosten worden aan de leden doorberekend:

Voor een 'W'-Licentie € 32,60 (voor deelname aan wedstrijden buiten de club)
Voor een 'C' Licentie  € 12,55 (geen deelname aan competitie wedstrijden, wel aan onze eigen open toernooien).
Voor Jeugdleden tot 18 jaar kost de licentie € 16,50.

Donateurs betalen minimaal € 25,00 per jaar.

Lid worden of donateur door aanmelding bij de secretaris van de vereniging (zie organisatie). Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Adspirant-leden kunnen twee maanden proefdraaien om te zien hoe mooi jeu de boules of petanque is. Nog geen deelname aan toernooien maar wel aan recreatief boulen.

Let op!

De opzeggingen moeten bij het secretariaat uiterlijk 30 november van het betreffende jaar binnen zijn.
Doorgeven aan secretaris@stetters.nl. De functie van secretaris is vacant.  Schriftelijk of telefonisch. Per e-mail mag ook. Mail naar: secretaris@stetters.nl

Secretariaat postadres:

Van Haerlemlaan 31A, 1901JM Castricum