Jeu de Boules vereniging De Stetters
Een sportieve en gezellige vereniging.


Vanuit het bestuur enkele mededelingen:

 

Algemene Leden Vergadering
De komende (jubileum-)ALV wordt gehouden op maandagavond 25 maart. Zet deze datum in je agenda.

Naast lopende zaken wordt behandeld de diverse jaarverslagen. En ook verkiezing bestuursleden staat op het programma.

Wij hopen dat voor die datum zich kandidaten hebben aangemeld voor een bestuursfunctie (secretaris en algemeen bestuurslid). Maar ook de functie van voorzitter staat open wegens het aflopen van de statutaire periode van drie jaar. De situatie binnen het Bestuur wordt inmiddels precair; de werkdruk voor de drie bestuursleden is veel te groot. Op deze manier kunnen we niet nog een jaar doorgaan.

 

Open toernooien

Op 16 maart wordt ons “stoere mannentoernooi” gehouden. Inschrijven is mogelijk via ON Tip, via het inschrijfformulier in het clubhuis en via onze nieuwe wedstrijdleidersteam, Antoine v/h Veer en Jeanette de Groot. Telefoonnummers en mailadres staan op de flyer. Flyer komt ook op de website

Hetzelfde geldt voor het “gezellige vrouwentoernooi” op 30 maart.

Doe allemaal mee.

Nog even over de ballen: als je meedoet aan wedstrijden erkent door de bond dan zijn wedstrijdballen verplicht. Dus alle leden met een W-licentie moeten beschikken over wedstrijdboules. Als spelers met een C-licentie meedoen aan onze eigen open toernooien dan zijn voor deze spelers ook wedstrijdboules verplicht


Seizoen toernooi

In het clubhuis ligt een lijst om je in te schrijven voor het seizoen toernooi.. Wil iedereen die belangstelling heeft dit dan ook zo spoedig mogelijk doen. Dit is nog mogelijk tot uiterlijk 18 februari 2019. We kunnen dan vanaf 1 maart 2019 beginnen en kunnen de wedstrijden meer spreiden over het seizoen.

 

Buutje

We zijn blij te kunnen melden dat Anne Bleijendaal zich bereid heeft gevonden om de taken m.b.t. het redactiewerk van Paul Frie over te nemen. Hierdoor zijn we in staat het papieren Buutje te handhaven, conform besluit van de ALV van afgelopen november.

Voor het komende Buutje doen wij wel een beroep op alle leden. Naast de algemene zaken willen we in dit Buutje aandacht besteden aan ons 30-jarig bestaan 30 maart 2019. Zet uw herinneringen op papier en lever deze aan. Ook al ben je niet lang lid, er is vast wel iets leuks, bijzonders te vertellen. Teksten kunnen gezonden worden naar het volgende mailadres redactie@stetters.nl van de redacteur. Graag vóór 1 maart 2019. We willen uiterlijk begin april dit eerste Buutje van de dertigste jaargang laten verschijnen.

 

m.vr.gr.

 

Namens het bestuur

Gerard M Meijer (voorzitter)

 

 

De Gemeente heeft een Jeu de Boules baan opgericht.

ga naar de homepage van Gemeentelijke "Jeu de Boulesbaan"Het Hendriksveld"Castricum.

http:/www.jdbhendriksveld.nl en dan krijg je alle informatie.

de 

gemeente heeft een Jeu de Boulesbaan opgericht   • DSC_0014
    DSC_0014