Jeu de Boules vereniging De Stetters
Een sportieve en gezellige vereniging.

Beste clubleden.


Helaas maken we jullie deelgenoot van het overlijden van Leo Arkenbout op 23 september j.l.

Leo is samen met zijn vrouw Diet heel lang actief lid geweest van onze vereniging en sindsdien donateur.

Leo is thuis, waar gelegenheid is tot condoleren op woensdag 26 september a.s. van 18.30 tot 19.30 uur.

Adres : Sans Souci 77, 1902 CN Castricum.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Het Bestuur. 

 

 

 

E-mail n.a.v. bestuursvergadering van 11-6-2018.
Nogmaals de AVG.
De NJBB heeft vanwege de AVG haar positie ten opzichte van de leden duidelijker gemaakt. Het is in feite zo, dat als je lid bent van een vereniging, die - zoals de Stetters - lid is van de NJBB, dan ben je meteen ook lid van de NJBB. Voor dit lidmaatschap betaal je licentievergoeding en krijg je je clubpas.
Hierdoor heeft het Bestuur de privacy verklaring op het onderdeel NJBB aangepast. Op de website kan je de laatste versie inzien.
Ook heeft het Bestuur het inschrijfformulier gewijzigd. Door ondertekening ervan schrijf je je ook in bij het NJBB. Met als gevolg, dat zij ook bepaalde persoonsgegevens van ons doorgemeld krijgen.
Maandagavond openstelling.
Een aantal leden heeft verzocht om aansluitend aan de zomeropening, de maandagavond ook in de winter open te stellen. Doel hiervan is op de die avond te kunnen trainen.
Het Bestuur vindt dit een goed initiatief en gaat hiermee akkoord. Wel gelden de volgende regels:
Opening van oktober tot en met maart.
De openingstijden zijn als altijd van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Opening is niet gegarandeerd, bij slecht weer kan de coördinator besluiten dicht te blijven.
De kantine is open en beschikbaar, maar wordt niet ingeroosterd.
Elk lid kan van deze extra opening in de winterperiode gebruik maken.
Coördinator en sleutelverantwoordelijke is Kees Z.

 De leraren van Het Clusius College uit Castricum hebben gezamenlijk een balletje gegooid. Onder Leiding van Ber en de vrijwilligers.

 Een nieuw beroep is uitgevonden.! Namen mogen we niet noemen, maar hier worden  de jeu de boule ballen in een nieuw jasje gespoten.

Sportmarkt in Castricum. Natuurlijk waren wij ook aanwezig, en het was lekker druk.

Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandagavond 26 maart 2018.

Er waren weer heel veel leden aanwezig op de Algemene ledenvergadering op 26 maart 2018, n.l. 45.

We hebben inmiddels een gedeeltelijk nieuw bestuur. Rob van Kampen kom er bij voor de wedstrijden in plaats van Cees Bakker. We hebben nog geen nieuwe secretaris, hopelijk komt dat nog goed.

Dit is het" oude bestuur".

      En dit is het nieuwe bestuur.

Paul Frie van commissie Buitentoernooien doet verslag van de activiteiten en probeert mensen te werven voor de functie van Regionale Scheidsrechter (RSR) en/of Regionale Wedstrijdleider (RWL). 

Hans wordt ook bedankt voor de vele foto's die hij maakt.

 Afscheid van Cees (Wedstrijdzaken)

                    En dan deze Cees, afscheid als secretaris.

Nationale Petanque Competitie (NPC)

Onze vereniging doet hieraan in seizoen 2017-2018 mee met twee teams. Op het NL Petanque platform houdt de NJBB de stand bij van de Nationale Petanque Competitie bij.